Interventie management

Interventie management richt zicht op verandertrajecten in organisaties, met een focus op leiderschap, cultuurverandering en identiteit. Recente voorbeelden zijn: afdelingen leren beter met elkaar samen te werken, implementeren van Het Nieuwe Werken of Social Media constructief inzetten bij HR-vraagstukken, maar ook het inbedden van adviezen opgedaan uit medewerkertevredenheid onderzoeken.

Mijn interventies hebben positief effect op het managen van het hebben, houden en creëren van goede relaties met medewerkers, en in het verlengde daarvan met klanten.

Ik volgde de Executive Master Interventie Management bij Nyenrode Business Universiteit. Mijn onderzoeksvraagstuk richt zich op netwerkorganisaties; hoe kunnen traditionele organisaties toegroeien naar een community en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden.

Wat kan ik voor u of uw organisatie doen?

Neem contact met mij op.