Wat betekent ‘Het Nieuwe Werken’ voor de communicatie en HR professional?

Bedrijven moeten zich niet meer louter richten op het binden van talentvolle medewerkers, maar op het verbinden van menselijk talent. Wat betekent dit voor jou als communicatie- of HR-professional? Hoe kun je op deze ontwikkelingen inspelen of hier goed richting aan geven? Hoe richt je goede integrale HR-communicatie in? Welk onderdeel van het HR- of communicatiebeleid verdient aanpassing? En welke speciale taken zijn voor HR en/of communicatie weggelegd?

Het Nieuwe Werken maakt organisaties efficiënter, effectiever en leuker/
Op 24 maart 2011 verzorg ik op uitnodiging van Four Months bij The Hub in Amsterdam een World Café over Het Nieuwe Werken. We verkennen wat dit betekent voor de organisatiecultuur, voor de stijl van leidinggeven, voor de competenties van het management maar zeker ook de medewerkers. In mijn inleiding sta ik onder andere stil bij de volgende trends:

Generatie Digital Natives
Op dit moment wordt de generatie Digital Natives groot gebracht. Deze generatie wordt ook wel Einstein, Y, Screenagers genoemd, is geboren vanaf 1985 en opgegroeid in het IT-tijdperk. Deze generatie, die nu de werkvloer op komt, kenmerkt zich als volgt: mega probleemloos multi-tasking, gezag en autoriteit zijn geen vanzelfsprekendheden, zich verzetten tegen sturing en eisen van instand feedback.

ZZP’ers
Ondanks de economische crisis steeg het aantal eenpitters in het derde kwartaal van 2010 naar 708.000. In 2020 staan tegenover elke zzp’er slechts vijf traditionele werknemers.

Uitstroom
Naast deze nieuwbakken instroom hebben organisaties ook te maken met uitstroom. In 2013 gaat de eerste lichting babyboomers met pensioen. Dat zijn 230.000 werknemers in één jaar. Daardoor ontstaat er in 2014 een tekort op de arbeidsmarkt van 70.000 mensen.

De huidige leeftijdsopbouw in organisaties en de braindrain in kennis die dit met zich meebrengt, zijn aanleiding om grondig na te denken over de manier waarop we samenwerken, kennisdelen en communiceren. Neem met mij contact op voor meer informatie.

Speak Your Mind

*