Organisatiewaarden basis van Employer Branding

employee values

Op de Performa-beurs bleek weer dat HR- en communicatieafdelingen vaak geen beste vrienden zijn. Communicatieprofessionals wezen de stugge HR-professionals aan als schuldige. HR-professionals vonden dat de socialemediaverslaafde communicatiemensen de kloof veroorzaken.

Verzoenen
Deze kloof is een belemmering. Zoals we al eerder opmerkten, kunnen HR en Communicatie elkaar namelijk goed gebruiken bij het scheppen van een sterk employer brand. Een middel om het werkgeversmerk te versterken en de HR- en Communicatieafdeling te verzoenen, is het opstellen van een redactionele huisstijl. Daarin leg je afspraken vast over alle mogelijke tekstuele uitingen van een organisatie. Duidelijkheid over de juiste woorden draagt namelijk bij aan een herkenbaar, succesvol employer brand en ondersteunt de mission statement van een organisatie en zijn medewerkers. Zowel de HR- als de Communicatieafdeling plukken hier de vruchten van.

Toch hebben de meeste organisaties wel een visuele, maar geen redactionele huisstijl. Jammer, want met een goede redactionele huisstijl draagt een organisatie op drie manieren bij aan een sterk employer brand.

1.  Communicatie = consequent
Op Performa vertelde een recruiter bijvoorbeeld dat in veel organisaties geen twee vacatureteksten qua vorm en taalgebruik hetzelfde zijn. Aan de hand van afspraken uit een redactionele huisstijl wordt communicatie helder, uniform en consequent. Organisatiebreed gebruikt iedereen dezelfde afkortingen, hoofdletters en interpunctie. Elke tekst ziet er hierdoor uniform en herkenbaar uit, onafhankelijk van de afdeling of medewerker die de woorden op papier zet. Een waardevolle bijdrage.

 2. Communicatie = doelgericht
Een redactionele huisstijl legt ook vast hoe de juiste doelgroep bereikt moet worden. Spreekt de organisatie lezers aan met het formelere ‘u’ of een informeler ‘jij’? Daarnaast is er in een redactionele huisstijl aandacht voor leesniveau, zinslengte en tekststructuur. Een prestatiegericht bedrijf schrijft kort, vlot en to-the-point. Een kennisorganisatie daarentegen, neemt liever de tijd voor verdieping en uitweiding. Vergelijk bijvoorbeeld maar eens de (vacature)teksten van NWO en Blue Stone met elkaar.

3. Communicatie = merkgeladen
Met de juiste tekst kan het employer brand sterker worden. Idealiter komt namelijk tussen de regels door de identiteit en aard van de organisatie naar voren. Hier komt de ‘mensen- en organisatiekennis’ van de HR-afdeling bij uitstek van pas. Wie werken er bij de organisatie? Wat is de gedeelde identiteit van de medewerkers? Jonge, hippe werknemers in een ict-bedrijf hebben immers andere waarden dan een groep ervaren financiële consultants.

Samenwerken
Voor alle communicatie is het tegenwoordig cruciaal dat ze geloofwaardig is. Ze moet echt zijn en passen bij de organisatie. Bij de externe communicatie en arbeidsmarktcommunicatie toont de organisatie zo direct zijn beste gezicht. Intern versterkt merkgeladen communicatie de gezamenlijke merkbeleving. Het motiveert en bindt de medewerkers. Opnieuw hebben HR en Communicatie elkaar nodig. Zonder socialemediaverslaafden kan HR nooit nieuwe medewerkers werven. En zonder nukkige P&O’ers ontdekt Communicatie niet wat er leeft bij medewerkers.

White paper
Met een redactionele huisstijl sla je de brug tussen de afdelingen. In de white paper ‘Van waarden naar woorden’ lees je alles over de verbinding tussen Employer Brand, taalgebruik en versterking van het werkgeversmerk. Je snapt vanzelf waarom ik graag met Ravestein & Zwart samenwerk!

Dit is een orgineel bericht van de redactie van het HR-communicatie Netwerk

Speak Your Mind

*