Nog steeds nemen we liever Mark dan Mohammed in dienst

De afgelopen weken is er veel aandacht voor de movement Black Lives Matter. Sinds deze week gaat er ook een petitie rond (een burgerinitiatief) waarin gepleit wordt voor het tegengaan van racisme en discriminatie op jonge leeftijd. Wereldwijd protesteren mensen tegen racisme. Ook in Nederland hebben we te maken met institutioneel racisme. Denk aan discriminatie op de werkvloer en de arbeidsmarkt. Hoe reageren organisaties?

Waar sta je als organisatie in deze discussie?

Uit je actief je compassie voorzien van de hashtag #blacklivesmatter of ben je stil? Vivian Acquah schreef op LinkedIn:

‘Ligt het aan mij dat de HR communities en platformen in Nederland stil zijn op het gebied van racisme?’

Een belangrijke vraag!

Durven we of willen we dit onderwerp niet bespreekbaar te maken? Ook wij op HR-communicatie.nl publiceren ‘volcontinu’ blogs en artikelen over diversiteit, inclusie en over het versterken van de employee experience. De oproep van Vivian zette mij aan het denken. Ik herinner het onderzsoek uit 2010 naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten; werkgevers nemen liever een Mark dan een Mohammed in dienst.

Wat is er de afgelopen tien jaar veranderd? Hebben we stappen gezet, vorderingen gemaakt met onze diversiteitsprogramma’s en daadwerkelijk een inclusieve(re) werkplek gecreëerd?

Doe mee aan de online dialoog over ‘institutioneel racisme’

Ik ben benieuwd hoe de vlag erbij hangt. Wat hebben organisaties, directies, managers, HR- en communicatieprofessionals ondernomen om de onbewuste racistische structuren die in onze werkomgevingen zitten gebakken – in te dammen, te bestrijden en te voorkomen?

Wat is jouw antwoord op de vraag:

Hoe voorkomt jouw organisatie (institutioneel) racisme op de werkvloer en voor de arbeidsmarkt?

Ik nodig je van harte uit mee te doen aan deze relevante discussie. We gaan op zoek naar de beste ideeën om institutioneel racisme tegen te gaan. Als je meedoet ontvang je persoonlijk via je e-mail de einduitslag met de hoogst gewaardeerde bijdragen op dit vraagstuk! [deze online dialoog is inmiddels afgerond]

Lees het vervolgartikel:
We spreken ons niet uit over (institutioneel) racisme

‘Institutioneel racisme’ is een sociologische term die slaat op de systematische uitsluiting en/of discriminatie van groepen op basis van geschreven maar vooral ook ongeschreven regels, tradities, gedrag en omgangsvormen. Een vrij breed palet aan mogelijkheden, kortom. Je vindt institutioneel racisme in Nederland onder meer op onze huizenmarkt, in onze taal, tradities, medische richtlijnen, sollicitatieprocedures en politiekorpsen. (Bron: de Correspondent)

Speak Your Mind

*