Medewerkers komen voor de organisatie en vertrekken door de manager

Houd jij structureel exitinterviews met collega’s die hun ontslag indienen? Het is voor menig HR-adviseur een doorn in het oog dat ‘de direct leidinggevende’ bovenaan het lijstje van vertrekreden van medewerkers staat. Vraag je hierop door, dan hoor je dat medewerkers zich niet gehoord of gezien voelen door hun manager. Niet zo raar dus dat medewerkers de organisatie verlaten vanwege een gebrek aan vertrouwen in de manager.

De retentiegerichte oplossing: luisteren

We ontwikkelen employee journeys en alles draait tegenwoordig om de employee experience. Vanuit HR & Communicatie kwamen wij zelf vorig jaar met mooie tips en adviezen voor medewerker-engagement. Het zijn allemaal mooie Engelse termen waarmee we ons vak verbreden en verdiepen. Echter, de beste manier om je waardevolle collega’s binnenboord te houden is nog altijd door het voeren van een goed gesprek, of om dan toch maar met een nieuwe term te komen: de continue dialoog.

De traditionele HR-cyclus heeft zijn hoogste tijd gehad. Toch worden in heel veel organisaties nog steeds enkel een functioneringsgesprek in het voorjaar en een beoordelingsgesprek aan het einde van het kalenderjaar gevoerd. Je kunt stap voor stap je gesprekscyclus in je organisatie verbeteren en vernieuwen door je managers te ondersteunen vanuit de volgende vragen:

  • Hoe effectief zijn je vergaderingen?
  • Waar stuur je (precies) op?
  • Welke afspraken maak je over output?
  • Hoe haal je het beste uit jouw mensen?
  • Hoe kan je ze het beste professionaliseren?
  • Hoe houd je koers in een veranderende omgeving?
  • Hoe bied je voldoende ruimte aan je medewerkers?
  • Hoe draag jij met jouw team/afdeling bij aan de doelen van de organisatie?

Zodra het gemeengoed is dat managers met medewerkers een continue dialoog voeren, dan gaan de prestaties van de medewerker, het team en de organisatie omhoog. In het één-op-één gesprek gaat het om vragen als: Is de collega blij met zijn werk? Vindt hij dat hij zinvol werk verricht? Wordt de medewerker voldoende uitgedaagd en kan hij zich daadwerkelijk ontwikkelen? Krijgt hij voldoende aandacht, feedback en erkenning van jou?

‘Het functioneringsgesprek is en blijft een nodeloos instrument. Eén keer per jaar een bloemetje meenemen op je trouwdag maakt nog geen goed huwelijk. Daarbij is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat twee gesprekken per jaar bijdragen aan de prestatie van een organisatie of aan het welzijn van de medewerkers. Wat inmiddels wél aangetoond is dat doorlopend in gesprek zijn met werknemers een goede arbeidsrelatie creëert. En alleen daardoor gaan organisaties beter presteren.’ – Paul Boselie, hoogleraar Human Resource Management aan Universiteit Utrecht

Wil je hier verandering in aanbrengen?

Professionaliseer je dan in het ontwikkelen van een luisterende organisatie. Wij zijn na een periode van verdiepend onderzoek, samen met onze kennispartners, en ook door de inzet van de Dialoog Denktank over Luisteren, ervan overtuigd: luisteren is écht te leren. Goed luisteren naar je medewerkers is essentieel voor een betere samenwerking en resultaat.

Tijdens het summum ‘Luisteren: zo doe je dat’ van 22 november bespraken wij oplossingen, aandachtspunten en praktische adviezen over het jaarthema: Luisteren binnen organisatiegrenzen. Het programma had een interessante masterclass van Rob Eijsermans, Bex*communicatie. We presenteerden maar liefst 30(!) Best Practices over luisteren, door René Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland. En ik, Inge Beckers van HR & Communicatie, presenteerde de inzichten en uitkomsten uit de ‘digitale dialoog denktank’. Check de presentaties van Rob en René, het persbericht en natuurlijk de whitepapers in de Toolbox!

Bronnen:

Goed voorbeeld doet volgen. Luisteren is een keuze, persbericht HR & Communicatie
https://hr-communicatie.nl/?s=luisteren
Top reasons why employees quit their job
De manager, het probleem of de oplossing
Citaat van Paul Boselie, hoogleraar Human Resource Management aan Universiteit Utrecht, NRC Handelsblad

Speak Your Mind

*